Vad erbjuder vi:

P2 Enterprises erbjuder stöd för ledningsgrupper och ledare. Vi kombinerar teori och praktik efter behov och arbetar på alla nivåer, taktiska som strategiska.

Det vi gör syftar alltid till att ni ska hitta era styrkor i ert sätt att leda för att på så sätt skaffa er fördelar i konkurrens med kollegor på marknaden.

”Tydlighet är grunden i all kommunikation”

”Vill du springa ifrån konkurrenterna behöver du inte springa snabbare, det räcker att springa smartare”

P2E – Partner in Knowledge

Ledningsteorier

Vem gör vad till när? Hur får man ut maximal effekt med minsta nödvändiga press?

P2 Enterprises har kunskap och erfarenhet kring allt som rör såväl organisationers effektivitet som individens personliga välbefinnande. Vi stöder så väl delar som hela organisationer i att hitta vägen fram till ökad effektivitet och minskad stress i syfte att organisationen/företaget ska utvecklas i den takt som förutsagts.

Ledarskap

Behöver du struktur och stöttning i din ledarroll? Behöver du eller din ledningsgrupp vägledning? P2 Enterprises är en vägledare i professionellt utvecklingsarbete genom den breda kunskapsbasen inom managementnära discipliner.

LÄS MER OM PETER!

Maila mig om du har funderingar