Vi på P2 Enterprises AB

Vi erbjuder strategisk vägledning från några av landets skarpaste konsulter inom ledarskap, offentlig upphandling, projektledning, visionstrategiledning, ledningsgruppsstöd, målstyrning, processledning, förändringsledning och kvalitetsutveckling. Kan ha missat något område. Kontakta oss gärna om ni är nyfikna på hur vi kan hjälpa er.

Peter Holm
Peter HolmStrategisk rådgivning - Offentlig upphandling, komplexa teknikprojekt, ledningsteori och ledarskap
Peter är civilingenjör och kapten med bakgrund från Arméns Jägarbataljon (AJB) samt Försvarets materielverk (FMV) där han ansvarat för flera stora och komplexa materielsystem. Under sin tid på FMV var Peter dessutom svensk representant i Nato-organisationen Commit Partnership Committée.

Peter har sedan 2008 arbetat med ständiga förbättringar, processutveckling och strategisk rådgivning blandat med Systems Engineering (SE) och Integrated Logistic support (ILS). Peter är med sin bakgrund i teknik, ledarskap och förändringslära mångsidig.

Mikael Lindberg
Mikael LindbergStrategisk rådgivning - Offentlig upphandling och komplexa teknikprojekt
Mikael har drygt 20 års erfarenhet som arméofficer med teknisk inriktning. Han har under denna tid innehaft roller som kompanichef, teknisk chef, stabsmedlem samt lärare i militärteknik. Under de sista åren i militär tjänst var han placerad på Försvarets Materielverk där han arbetade med med upphandling av militära materielsystem.

Mikael har sedan 2004 arbetat som produktområdeschef och senare som VD på Sveadiesel AB. I dessa roller har han ansvarat för företagets civila och militära agenturer, där han bl a fungerat som strategisk rådgivare åt företagets uppdragsgivare. Mikael har i denna roll bidragit till att säkra ett antal stora och komplexa kontrakt.