P2E – PARTNER IN KNOWLEDGE

Vi på P2E ger vägledning på managementnivå utifrån kompetens, beprövad erfarenhet och forskning.

Vår samlade kompetens bygger på långa yrkeserfarenheter inom myndigheter och näringsliv.

Vår kompetens och vårt sätt att vara, vägleder dagligen till större verkan och bättre genomslag.

STÖD FÖR CHEF OCH LEDNINGSGRUPP

P2 Enterprises erbjuder stöd för ledningsgrupper och ledare. Vi kombinerar teori och praktik efter behov och arbetar på alla nivåer, taktiska som strategiska.

Det vi gör syftar alltid till att ni ska hitta era styrkor i ert sätt att leda för att på så sätt skaffa er fördelar i konkurrens med kollegor på marknaden.

LEDNINGSTEORIER OCH LEDARSKAP

OFFENTLIG UPPHANDLING

Att lämna in anbudsförslag vid offentliga upphandlingar kan vara både tidskrävande och utmanande med tanke på skallkrav, börkrav, tidsfrister och mycket annat. P2E hjälper er gärna att få med allt på rätt plats i rätt tid och därmed minska risken för att bli diskvalificerad på grund av att man har missat någon avgörande detalj. 

OFFENTLIG UPPHANDLING

Har ni några funderingar, hör gärna av er!

Vi på P2 Enterprises AB

Peter Holm
Peter HolmStrategisk rådgivare
Offentlig upphandling, ledningsteori och ledarskap.
Mikael Lindberg
Mikael LindbergStrategisk rådgivare
Offentlig upphandling och komplexa materielprojekt